Avancerat forskningskoncept för Litiumsvavelteknologi

Projektet syftar till att ta fram nya LiS koncept (elektrolyt, anod- och katodmaterial) tillsammans med Uppsala Universitet och AB Volvo.

Samarbetande organisationer

  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-02-21
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-01-01

Publicerad: to 31 maj 2018.