Autonom omkörning

Syftet med detta projekt är att validera algoritmer för autonom omkörning och autonoma filbyten. Målet är att flera alternativa algoritmer ska testas och jämföras med varandra.

Startdatum 2015-08-03
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-07-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.