Autonom körning​

Målet med projektet är att utveckla ett taktiskt ramverk för beslutsfattande, i samspel med omgivande trafik. Syftet med det taktiska ramverket är framställa en generisk modell som fångar hur relevanta signaler i trafikmiljön kan tolkas i en trafiksituation, och därefter avgör rätt handling för den specifika situationen. Tolkningen av situationen, och motsvarande process för beslutsfattande, bör vara helt automatiserade. De ska alltså inte vara beroende av att föraren bidrar med ytterligare information om sammanhanget, eller åsidosätter de valda åtgärderna. Valet av åtgärd ska inte heller vara beroende av något ledarfordon. Ramverket kommer alltså att erbjuda ett system för helt automatiserad körning, som varken är beroende av föraren eller av ett ledarfordon för att kunna tolka trafikinformation och fatta rätt beslut.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2011-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-11-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.