Automatiskt bedömning av autonoma fordons korrekthet (Auto-CAV)

Medan autonoma fordon kan öka trafiksäkerheten och skapa en säkrare miljö är de extremt komplexa system. Komplexiteten uppstår inte bara ur designen utan också från att verifiera designens korrekthet. Det är mycket viktigt för slutkunderna att all programvara som ingår i det autonoma körsystemet är säkert att använda och fungerar som förväntat. I detta forskningsprojekt kommer metoder att förbättra verifieringen av autonom körning, såsom formell verifiering och systemmodellering, att behandlas. Målet med detta projekt är att etablera formell verifiering som ett effektivt verktyg för utveckling av säkerhetskritisk mjukvara i autonoma fordon. För att uppnå detta mål kommer effektiva metoder för att erhålla formella modeller av komplexa mjukvarusystem och formella specifikationer för systemkrav att utvecklas. Detta kommer inte bara att resultera i förbättrad kvalitet på den utvecklade mjukvaran utan också för att säkerställa korrekt och säkert beteende hos de autonoma fordonen.

Samarbetande organisationer

  • Zenuity (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 27 feb 2019.