Automatisering av gråvattenåtervinning

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Graytec AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 31 aug 2021.