Automation of Network edge Infrastructure & Applications with aRtificiAl intelligence, ANIARA

Syfte och mål: Målsättningen med projektet, är att skapa komponenter och lösningar till fördel för högpresterande tjänster som körs vid kanten av nätverken (edge). Edge-molnet behöver artificiell intelligens som komplement till traditionella optimeringsalgoritmer samt edge-specifika plattformskomponenter för att ta till vara på fördelarna av att exekvera tjänster nära slutanvändarna. Edge-noder kommer att placeras på platser som inte är förberedda för energikraven från molninfrastruktur. Energikraven behöver därför analyseras och metoder att minimera energiåtgången utvecklas.

Förväntade effekter och resultat: Projektet förväntas ta fram komponenter och lösningar som kan användas av svensk och europeisk industri för att effektivisera och möjliggöra användningen av edge-moln. Resultaten kommer i form av publicerade artiklar, patent, demonstrationer, examinering av studenter, nya och förbättrade produkter och tjänster.

Upplägg och genomförande: Projektet är indelat i fem arbetspaket, med ett antal identifierade uppgifter i varje. Projektets olika delar är löst kopplade för maximal effektivitet. Resultat kommer att spridas mellan projektets delar och analys för att se samordningsvinster kommer att genomföras. När integrationsfördelar identifierats kommer detta att beskrivas och i vissa fall genomföras. En projektledningsgrupp med projektledaren, och arbetspaketsledarna träffas regelbundet och har ansvar för rapportering och spridning av resultaten.

Samarbetande organisationer

  • Eltek Power Sweden AB (Privat, Sweden)
  • Ericsson AB (Privat, Sweden)
  • ArctosLabs Scandinavia AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-06-15
Slutdatum 2023-10-31

Sidansvarig Publicerad: sö 24 jan 2021.