Automated uncertainty quantification for numerical solutions of partial differential equations

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Simula Research Laboratory (Forskningsinstitut, Norway)
  • Helsingin Yliopisto (Akademisk, Finland)
Startdatum 2015-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 07 jul 2018.