AutoSPADA (Automotive Stream Processing and Distributed Analytics) OODIDA Phase 2

Syfte och mål: Nya fordonsfunktioner och tjänster kommer alltmer att förlita sig på realtidströmning av sensordata mellan fordon och molninfrastrukturer. Detta kräver effektiv och skalbar databehandlingsteknik för överföring och analys av data från en distribuerad fordonsflotta, som också tar hänsyn till säkerhets- och integritetsfrågor. Syftet med AutoSPADA-projektet är att utveckla och implementera skalbara och flexibla plattformar för distribuerad analys av strömmande data som involverar beräkningsresurser på fordon samt på backend-servrar. Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer att leverera metoder för effektiv, distribuerad analys och strömmande databearbetning inom fordonsindustrin som i sin tur kommer vara ingångsparametrar till designen av datainsamlingsplattformarna i nästa generation uppkopplade fordonfunktioner och tjänster. Arkitekturen som utvecklas i projektet kommer att öka kvaliteten på nästa generations produkter, minska utvecklingstiden av nya produkter och tjänster, samt ge konkurrensfördelar genom att ha den bästa tillgängliga teknologin för uppkoppling, datainsamling och analys.
Upplägg och genomförande: Projektet är uppdelat i sju arbetspaket med tydliga uppgifter och krav, vilket säkerställer att projektmålen uppfylls. Urval av användarfall baserade på viktiga industriella tillämpningsområden för distribuerad analys av strömmande data ligger som grund till forskningsarbete och metodutveckling. Utvärdering av resultat görs genom proof-of-concept implementering, demonstration av forskningresultat genom specifika användarfal, och genom publicering. Kunskapsöverföring säkerställs genom en industridoktorand, workshops, och publikationer.

Samarbetande organisationer

  • Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Alkit Communications AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-03-12
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 03 jul 2020.