Attraktiv utformning av BRT-fordon och hållplatser (stationer, infra) utifrån resenärsperspektiv - förstudie

Syftet var att ur ett resenärsperspektiv, utvärdera bus rapid transit (BRT) som helhet och förhållandet mellan fordon, hållplats/station och resenär. Även det ökade utbud av tjänster utvärderades. Upplevelsen för resenären är central. Tidigare kunskaper säger att faktorer som turtäthet, restid och pris är centrala. Betydelsen av utformning har utvärderats genom flera typer av intervjufrågor samt genom en inledande design-workshop med resenärer. Intervjuer i bussar i Karlstad, på Norrtäljelinjen och MalmöExpressen visar att betalningsvilja och nöjdhet stiger signifikant. Exklusiv utformning, komfort och Internet ingår i alla de nya fordonen. Många använder Internet även i stadsbusstrafik, ofta med egen anslutning. Ökad kundnöjdhet och resandeökningar i Karlstad och på Norrtäljelinjen tyder på att fordonens utformning har betydelse. SAMOT gjorde en före- efterstudie när Karstad fick en ny bussflotta sommaren 2013. Särskilt viktigt är modernitet, fräschhet och sittplatsers bekvämlighet. Tjänster som buss-TV och Internet förstärker det positiva intrycket. Den mest BRT-liknande trafiklösningen, Malmöexpressen, uppskattades något lägre. Olika intressenter har samverkat i projektgruppen som innehåller; 3-5 forskare (KTH, CTH, Samot KAU), Karlstadsbuss och Scaniabuss. Trafikverket har följt projektet och medverkat på avstånd. Statens Tekniska Forskningsinstitut (SP) har gjort inledande observationsstudier på stora hållplatser i Stockholm och Malmö. Bilder har också använts, från Internet, egna samlingar och BRT studieresor. Att se och uppleva trafiksystemet under verkliga förhållanden har varit viktigt. Projektmöten har hållits hos Karlstadsbuss, KTH och Scania.

Samarbetande organisationer

  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Karlstads universitet (Akademisk, Sweden)
  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2014-05-12
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-01-31

Sidansvarig Publicerad: lö 30 nov 2019.