Att möjliggöra en övergång till bioekonomi: dynamik i innovationssystem och policy

Projektet syftar till att utveckla vetenskapligt förankrad kunskap för att kunna analysera de socio-tekniska faktorer som främjar och hindrar utveckling och spridning av integrerade bioraffinaderier i Sverige. Denna typ av kunskap kan bidra i samhällets omställning från en ekonomi baserad på fossila råvaror till en ekonomi baserad på förnybara råvaror.

Samarbetande organisationer

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-09-30

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.