Att bygga broar mellan vetenskap och samhälle - berättelser som ökar kunskapen om vatten

Projektet syftar till att stärka dialogen mellan svensk dricksvattenforskning och allmänheten samt mellan forskare och svenska aktörer i dricksvattenbranschen genom riktade kommunikationsinsatser som bygger på användandet av berättelsetekniker för att förmedla kunskap kring vatten.
Projektets mål är att presentera vetenskapligt material som på ett lättillgängligt sätt beskriver hela värdekedjan för vatten, från källa till kran, samt visa hur viktigt forskningsområdet är för att trygga en hållbar framtid. Aktiviteter som planeras inom projektet är bland andra framtagande av skrivet och filmat material och publika aktiviteter där forskare möter allmänheten i samarbete med Universeum och Världskulturmuséet i Göteborg.

Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-01-01

Publicerad: to 31 maj 2018.