Att beräkna och undvika rycklaster i förankringslinor för flytande vågkraftverk

Projektet avser att ta ett helhetsgrepp på problemet med rycklaster (chocklaster) i förankringslinor för flytande vågkraftverk. Nya metoder för att numeriskt beräkna rycklaster korrekt kommer att utvecklas och användas till att utvärdera hur ryck påverkar designen av möjliga förankringar. Speciellt kommer lastreducering med Seaflex högflexibla förankringselement att undersökas. Dessutom ska projektet ta fram och testa en ny lösning för styvt förankrade kroppar, avsedd att minimera risken för rycklaster.

Samarbetande organisationer

  • Corpower Ocean AB (Privat, Sweden)
  • Seaflex AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-10-31

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: ti 06 nov 2018.