Arkitektur, materialflöden och energianvändning i bostäder

Projektet syftar till att syntetisera och ta fram kunskap om hur arkitekter och beställare genom medvetna val och väl genomtänkta, långsiktiga och anpassningsbara lösningar vid utformningen av bostäder kan minska den mängd material och energi som byggs in och som används under en byggnads livslängd. Det saknas idag forskning som etablerar samband mellan energianvändning och arkitektonisk utformning – organisation, rumssamband, öppningar och materialval under en byggnads livslängd.

Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31
Ansökan avser en syntesstudie om materialflöden och inbyggd energi i bostadshus som genereras av produktion och ombyggnad under bruk samt kopplingen mellan materialflöden och arkitektonisk utformning. Centralt för syntesstudien är pilotstudier av befintliga bostadsrätter i flerbostadshus där vi kartlägger material och relaterade energiflöden vilka drivs av de boendes renoveringar samt analyser dessa i förhållande till byggnadens utformning (material, inredning, öppna/slutna planlösningar mm.). Studien genomförs i samarbete med den transdisciplinära forskningsarenan HSB LivingLab. Inom syntesstudien påbörjas en metodutveckling som länkar arkitektur och inbyggd energi med det långsiktiga målet att ta fram metoder för bättre bostadsbyggande samt testa dessa i praktiken.
Projektledare

Paula Femenías, paula.femenias@chalmers.se

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.