Arena brukare & krav: lokaler och bostäder – att stärka brukarens förmåga att formulera kvalitetskrav

Det sker förändringar i omvärlden som påverkar hyresgäster som skaffar en bostad eller en lokal;

- organisationer hade ofta egen expertis som arbetade med verksamhetsanpassad lokalplanering, den saknas idag.

- ansvaret för bostadsmarknadens utveckling har förskjutits från tidigare samhällspolitiskt drivna program till de enskilda bostadsföretagen & hushållen.

Projektets syfte är att öka kvaliteten i byggande och förvaltning genom att stödja brukaren att ställa tydliga kvalitetskrav på sin produkt dvs. bostaden och lokalen. Dvs. vilka kvalitetskriterier som är rimliga, dels tekniska, dels - icke mätbara- eller upplevda för att kunna särskilja på beställd kvalitet, levererad kvalitet & upplevd kvalitet så att byggherren ställer krav på att byggindustrin levererar rätt produkt till rätt pris.

Syftet är att fördjupa förståelsen för de kritiska faktorer som skapar värde för bostads- & lokalhyresgäster: hur dagens brukare av lokaler & bostäder medvetandegör & formulerar sina krav & önskemål för att skapa värdebaserade kvaliteter? (metoder för att identifiera behov & kravhantering); hur brukarnas önskemål & förväntningar har uppnåtts? (mätning/uppföljning/utvärdering av kvaliteter); hur brukarkrav ställs då marknaden är olämplig som kravställare? (t ex när brukaren inte har förmåga att medvetandegöra & formulera sina krav).

Förväntat resultat är effektiva & enkla metoder för kravbestämning genom specifikationer av kvaliteter som går att följa upp för både bostäder & lokaler.

Samarbetande organisationer

  • SWECO (Privat, Sweden)
  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • IQ Samhällsbyggnad AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.