Användandet av textilier i ett akustiskt sammanhang

Startdatum 2009-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-11-01
​Projektet handlar om användandet av textila material ur ett akustiskt sammanhang och är ett samarbete mellan SP, Textilhögskolan i Borås och Chalmers. Målsättningen är att skapa förståelse hur textila material kan användas för att höja de akustiska egenskaperna för vissa rumstyper. Klassrum har studerats som ett typexempel. Att bidra med brobyggandet mellan textil- och akustikvärlden är också ett viktigt mål med projektet.
 
 
Projektet genomförs vid Avdelningen för teknisk akustik.
 
Nyckelord: Akustiska textilier, rumsakustik, klassrum, porös absorbent, resonansabsorbent, panelabsorbent, vävd textil, stickad textil, nonwoven material
Projektdeltagare
Projektledare
Karl Tillberg
 
Projektdeltagare
Wolfgang Kropp
Dag Glebe
Margareta Zetterblom
 
Kontaktperson
Karl Tillberg
Externa parter i projektet
​The Swedish School of Textiles at University of Borås and SP – Technical Research Institute of Sweden
Chalmers styrkeområden
​​Samhällsbyggnad
Materialvetenskap
​TEKO stiftelsen genom Smart Textiles initiativet på Borås universitet och SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Sidansvarig Publicerad: on 18 okt 2017.