Användning av restprodukter från gjuterier som bäddmaterial vid avfallsförbränning

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att undersöka om biprodukter från gjuterier kan användas som bäddmaterial i fluidiserade bäddar i avfallsförbränningsanläggningar. Eftersom biprodukterna innehåller järn är det möjligt att de har syrebärande egenskaper. Bäddmaterial med syrebärande egenskaper har i tidigare studier visat sig positiv påverkan förbränningen, genom minskade emissioner av kolmonoxid och kväveoxider. Projektet har potential att leda till minskade materialströmmar som läggs på deponi samt minskat uttag av jungfrulig råvara.

Samarbetande organisationer

  • Swerea (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2017-06-19
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-06-30

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.