Användning av i-dolly för lokal distribution av container trailers till logistikterminaler från en torr-hamn

Syftet med projektet är att visa hur man kan leverera trailers med lastad container de sista kilometrarna från en lokal distributionscentral till slutkund för urlastning. Tidigare har en eller flera trailers har transporterats från en större distributionscentral med t ex lastbil och kopplats ifrån. Respektive trailer dras sedan till slutkund med en autonom och elektriskt driven dolly. Målet är att visa en prototyp som kan köra från en lokal distributionscentral till några olika slutkunder autonomt och med elektrisk drivning. Till- och frånkoppling av trailer ska vara automatisk.


Genom att dollyn drivs elektriskt förväntas de lokala utsläppen av avgaser att helt utebli. Kostnaden kommer att förändras genom att ingen förare behövs. Detta medför också att transporten kan utföras när som helst på dygnet utan påverkan av kostnaden. Säkerheten förväntas öka med förarlös dolly genom att de tekniska systemen för autonom körning är bättre än en genomsnittlig förare. Fordonets hastighet kan helt kontrolleras med ett autonomt system.


En dolly kommer att byggas och förses med teknisk utrustning och mjukvara för autonom drift. En bedömning kommer att göras för beslut om någon teknisk utrustning ska monteras på trailern. De aktuella vägarna kommer att mätas och dokumenteras med den precision som är nödvändig för att systemet ska vara säkert och fungera stabilt. Prov med dolly och trailer planeras att genomföras för att verifiera funktion och måluppfyllnad.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • VGB AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-08-31

Sidansvarig Publicerad: lö 16 maj 2020.