Anpassning och innovation i sanitetsplanering : en undersökning av teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2016-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-11-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.