Anpassning av icke-reflekterande randvillkor för flödessimuleringar baserade på tids-spektral metoder

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2018-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-05-30

Sidansvarig Publicerad: on 28 nov 2018.