Anpassade elektriska egenskaper hos nanokompositer

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-06-30

​Anpassad elektrisk ledningsförmåga hos nanokompositer innehållande grafenpartiklar (”graphite nanoplatelets”)

Projektet handlar om egenskaper hos nanokompositer innehållande grafenpartiklar. En målsättning är att ta till vara den goda elektriska ledningsförmågan hos grafenbaserade material.
 


I många applikationer vill man kunna styra den elektriska ledningsförmågan och när det gäller polymerkomponenter (plaster) så är grafen en intressant tillsats. Vi arbetar med nanokompositer baserade på polyolefiner och grafenpartiklar.
 
Eftersom projektet bedrivs i en processnära skala så behövs betydande mängder av grafenbaserade tillsatser. På det här stadiet nödvändigt att utgå från grafenpartikler (nanoplatelets), dvs partiklar som består av ett antal grafenskikt. Den bearbetningsprocess som används för komponentframställningen är extrudering som är en accepterad smältbearbetningsprocess för plaster. Utmaningen ligger i att med olika typer av flödesprofiler delaminera dessa ” platelets” och därmed uppnå en viss ledningsförmåga vid låga tillsatsmängder (låg perkolationströskel). Hybridkompositer baserade på grafen och andra kolstrukturer studeras också.
Alla projektmedlemmar

​Mikael Rigdahl - Projektledare

Ruth Ariño

Rodney Rychwalski

Bengt Hagström (Swerea IVF)

Erik Nilsson (Swerea IVF)

Relaterade projekt
​Ingår i SSFs Ramprojekt Lightweight electro-active fibres/textiles/layers and preparation of novel devices.
Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF)
​Swerea IVF and industrial partners

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.