Anpassad kolhydratkvalitet för individanpassad viktreglering och metabol häls

I detta projekt kommer betydelsen av kolhydratkvalitet (CQ) för viktnedgång, mättnad och kardiometabol hälsa att undersökas hos människor och underliggande mekanismer genom vilka CQ påverkar konsumenterna kommer att kartläggas genom djurstudier. Projektet kommer också att främja karriärutveckling och rörlighet av unga forskare tidigt i karriären (ECS). Genom utbildning, träning och mobilitet byggs den nya generationen forskare inom mat och hälsa upp. Blant annat kommer vi att använda prover och data från en stor viktminskningstudie som genomförts tidigare i samarbete, utanför detta projekt, med livsmedelsindustrin. Studien visade intressanta effekter på viktregelering efter inag av en högfibrerdiet från spannmål jämfört med en raffinerad spannmålsdiet. Sammanfattningsvis kommer vi att utnyttja (i) metabolomik för att utveckla biomarkörspaneler som kan användas för att prediktera effekter av en fiberdiet för framgångsrik viktminskning och som kan användas som ett screeningverktyg för att skräddarsy kost till personer som svarar positivt på denindividanpassad kost), ii) genomföra mekanistiska studier för att identifiera molekylära mekanismer till följd av en kolhydratrik kost och iii) i detalj undersöka förhållandet mellan upplevd mättnad och matstruktur. Resultaten förväntas omsättas till förbättrade högfibrerande spannmålsprodukter som är skräddarsydda för optimal metabol hälsa och viktreglering för individer eller konsumentgrupper.

Samarbetande organisationer

  • Bellvitge Biomedical Research Institute IDIBELL (Forskningsinstitut, Spain)
  • Universität Hohenheim (Akademisk, Germany)
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Akademisk, Sweden)
  • Universita degli Studi di Torino (Akademisk, Italy)
  • Karolinska Institutet (Akademisk, Sweden)
  • Universitat de Barcelona (Akademisk, Spain)
  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2019-12-01
Slutdatum 2022-11-30

Sidansvarig Publicerad: fr 03 jul 2020.