Analytical methods of solution to eddy current interaction problems

Startdatum 2009-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-08-31
​Virvelströmsmetoden används för oförstörande provning av ledande material. För att uppnå ökad kunskap och säkerställa en säker och tillförlitlig provningsmetod, används matematiska modeller av metoden. I detta projekt används analytiska beräkningsmetoder till att lösa det elektromagetiska fältproblem som uppstår av virvelströmmarna. Det är i huvudsak ett spridningsproblem.
Metoderna innefattar användning av Green’s funktioner för att få en integralrepresentation av problemet. Sen är tricket att använda lämpliga basfunktioner för att beskriva fälten. Till slut används numerisk integration för att få förändringen av impedansen på grund av spridare. Spridaren i detta fall är en modell av en defekt och källan är en enda ledare eller en enda spole.
​The European Commission within the Fp7 programme
​Anders Boström
Denna sidan finns endast på svenska

Sidansvarig Publicerad: to 10 apr 2014.