Analysis of SHRP2 Data to Understand Normal and Abnormal Driving Behavior in Work Zones: Phase I

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI) (Forskningsinstitut, USA)
Startdatum 2015-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-01

Publicerad: on 26 feb 2020.