Analys och förbättring av isolationssystem i elmotorer utsatta för hög switchfrekvens

Syftet med projektet är att öka tillförlitligheten och verkningsgraden för traktions-motorer avsedda för elfordon som matas från frekvensomriktare med hög switchfrekvens. Målet är att ta fram och testa ett återvinningsbart isolationssystem som tål de spänningspåkänningar som genereras av en ny generation omriktare med snabba energieffektiva komponenter. De stora energivinsterna med dessa komponenter kommer när deras egenskaper, till exempel snabb switchning eller hög temperaturtålighet, kan utnyttjas på systemnivå. I detta fall handlar det om att snabbare switchning kan ge betydande minskning av förluster i elmotorer. För att detta ska vara möjligt måste isolationssystemet i motorerna tåla de snabba spänningspulserna.

Samarbetande organisationer

  • ABB (Privat, Switzerland)
Startdatum 2018-12-14
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-06-15

Sidansvarig Publicerad: lö 29 okt 2022.