Analys av genomslag i vindkraftparker med 36 kV kabelnät och vakuumbrytare

Ett flertal vindkraftägare och nätägare i Sverige har erfarit problem med genomslag i olika apparater vindkraftsparker med 36 kV-kabelnät bestyckade med vakuumbrytare. Projektets syfte är att undersöka hur högfrekventa transienter i ett kabelnät påverkar anslutna komponenter. Såväl generering som propagering och apparatskydd studeras. Analys av olika jordningssystem ska genomföras och hur transienterna påverkar anslutna objekt. Målet med projektet är att fastställa faktorers betydelse för generering och propagering av transienta överspänningar samt vilka skydd som kan behövas.

Startdatum 2015-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-04-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.