Analys av flytande vindkraftverk

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2017-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-09-30

Finansieras av

  • Svensk Vindkraftstekniskt Centrum (SWPTC) (Centrumbildning, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: on 28 nov 2018.