Analys av energiförsörjning för elektrifierade bussystem

Syfte: Att ta fram en metodik för robust och ekonomiskt fördelaktig utformning av energiförsörjningssystem för elektrifierad busstrafik med komplex hållplatsdynamik. Delmål med metodiken: - utforma och dimensionera energiförsörjningssystem för elektrifierad busstrafik för olika transportbehov - tydliggöra vilka trafikrelaterade krav som till stor del bestämmer utformning och dimensionering - beräkna kostnader för olika energiförsörjningssystem - uppskatta belastning på elnätet beroende på teknikval - tydliggöra konsekvenser av tex topografi, klimat etc.

Samarbetande organisationer

  • Västtrafik (Offentlig, Sweden)
  • Lindholmen science park AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Göteborg Energi AB (Privat, Sweden)
  • IT-forskningsinstitutet Viktoria (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 16 nov 2018.