Analys av data från händelsestyrd insamling av krockar med video

Målet med projektet är en väsentligt fördjupad förståelse av underliggande orsaker bakom trafikolyckor för användning vid utveckling av system för att förhindra och minska effekterna av olyckor. Projektet syftar till att säkra och förstärka Chalmers/SAFERs och den svenska industrins position inom området trafiksäkerhet ur både ett akademiskt och ett kommersiellt perspektiv. Inom projektet kommer även samarbeten med strategiska organisationer från USA att förstärkas.

Startdatum 2015-12-07
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.