Aluminiumkretsloppet (AluKrets)

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Mittuniversitetet (Akademisk, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Swerea (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.