Algodling hos massa- och pappersbruk för hållbar produktion av bioolja

Projektet syftar till att bygga en testanläggning för odling av algbiomassa från mikroalger samt efterföljande separation/extraktion av bioolja frå algerna och därmed få kunskaper om hur algodling, separation och oljeextraktion fungerar i praktiken vid ett massa- och pappersbruk. Målen är att på ett hållbart sätt producera algbiomassa med hjälp av outnyttjade resurser vid ett massa- och pappersbruk och utvinna bioolja för analys av användbarhet.

Samarbetande organisationer

  • Region Värmland (Offentlig, Sweden)
  • Head Engineering (Privat, Sweden)
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Akademisk, Sweden)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Nordic Paper Bäckhammar (Privat, Sweden)
  • Perstorp BioProducts (Privat, Sweden)
  • Karlstads universitet (Akademisk, Sweden)
  • Simris Alg (Privat, Sweden)
  • Nynas (Privat, Sweden)
Startdatum 2012-11-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.