Åldring av cementbaserat material

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Deponering av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (LILW) omfattar processer med en varaktighet på upp till 100 000 år. Det här forskningsprojektet omfattar åldrandeprocessen av cementbaserat material sett över hundratals och tusentals år. Eftersom det är riskfyllt att använda empiriska modeller för extrapolering av resultat från relativt kortvariga experiment, krävs en modell som baseras på mekanismer (kemisk-mekaniska) för att kunna skapa en bättre prognos för cementens livslängd i lagringsanläggningar för kärnavfall.

Projektarbetet omfattar termodynamiska modeller, utveckling av test för accelererad åldring, fysiska, kemiska och mineralogiska bedömningar av nya och åldrade cementbaserade material, inklusive mekanik, transportegenskaper (spridningsförmåga), bindningsförmåga (adsorption) och ytladdning.Projektet genomförs vid Avdelningen för byggnadsteknologi i forskningsgruppen Byggnadsmaterial.

Projektdeltagare

Projektledare
Luping Tang

Projektdeltagare
Arezou Babaahmadi
Emma Qingnan Zhang

Kontakt
Luping Tang
​Svensk Kärnbränslehantering AB

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.