AkuLite WP2

Startdatum 2010-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-05-01

​Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att bygga flerfamiljshus med flera våningar i trä. Sådana konstruktioner har många fördelar vad gäller miljö, industrialiseringsmöjligheter och kostnader.  Dock finns det problem med ljud- och vibrationsstörningar i denna typ av hus, problem som hittills har förblivit olösta. Lågfrekvent buller som orsakas av fotsteg på trägolv är ett stort irritationsmoment för de boende, trots att alla gällande lagar och regler uppfyllts när huset byggdes.

AkuLite är ett forskningsprojekt där aktörer från Sveriges byggbransch samarbetar med forskningsgrupper inom byggnadsakustik för att utveckla ljud- och vibrationskriterier som stämmer överens med människors subjektiva upplevelser i lätta huskonstruktioner. Projektet består av sju arbetspaket, där man utforskar olika aspekter av lågfrekvent buller i denna typ av byggnader. Ett av huvudresultaten i projektet, som innefattas i arbetspaket 2, är upptäckten av korrelation mellan överfört stegljud och kraftkällans egenskaper samt den dynamiska funktionen i lätta golvkonstruktioner.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för teknisk akustik.

Nyckelord: Träbyggnader, Lätta golvkonstruktioner, lågfrekventa stegljud, buller

Projektdeltagare

​Projektledare
Klas Hagberg

Projektdeltagare
Nata Amiryarahmadi (SP)
Krister Larsson (SP)
Wolfgang Kropp (Chalmers)

Kontaktperson
Krister Larsson

Externa parter i projektet
​SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/ SP Technical Research Institute of Sweden
Sp Trätek
ÅF
Lunds Tekniska Högskolan (LTH) / Lund University (LTH)
Luleå Tekniska Universitet  (LTU) / Luleå University of Technology (LTU)
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad

​Vinnova

Formas

Swedish building industry

Sidansvarig Publicerad: on 06 jul 2016.