Aktiv strömningskontroll för minskat motstånd för tåg, lastbilar och fartyg

Projektets syfte är att leverera en metodik för att utforska olika koncept för aktiv strömningskontroll (AFC-Active Flow Control) för vägfordon, tåg och fartyg. Projektet kommer att resultera i rekommendationer om vilka designparametrar som behöver bestämmas för att få god verkan av AFC. Baserat på detta ska grundläggande koncept för AFC presenteras som har potential att generera en totalmotståndsminskning om minst 10 % för fordon och tåg samt upp mot 5 % för fartyg.

Startdatum 2016-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-08-31

Sidansvarig Publicerad: lö 30 mar 2019.