Aktiv humanmodell för prediktering av mänsklig rörelse, steg 3

Det övergripande målet är att utveckla humanmodeller med reglerad muskelaktivitet, för att simulera åkandekinematik vid krockar med föregående manöver samt långa krockförlopp, ex avkörningsolyckor. Projektet bygger vidare på tidigare projekt som implementerat muskelaktivitetet för inbromsningssituationer. Detta projekt kommer vidareutveckla metodiken och modellen att även omfatta sneda samt laterala situationer, samt ta de första stegen mot långa multipla och/eller komplexa krockförlopp.

Samarbetande organisationer

  • Autoliv AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.