Aerodynamik vid platooning med olika fordonsslag: optimering av framtida transportlösningar

Syftet med projektet är att utveckla en simuleringsmetod för noggranna och effektiva CFD-beräkningar där en stor mängd parametrar rörande kolonnkörning (platooning) kan undersökas. Simuleringarna ska valideras med hjälp av vindtunnelprov på flera olika fordonsslag i kolonn. Resultaten från projektet är tänkt att användas vid konfigurering av uppkopplade fordon vid autonom körning i kolonn för att bidra till lägre bränsleförbrukning.

Samarbetande organisationer

  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-01-02
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 28 nov 2018.