Active Learning for event detection in large-scale information networks.

Projektet handlar om att lära ett molnuppkopplat säkerhetssystem i ett fordon att så snabbt och tillförlitligt som möjligt upptäcka avvikande händelser i den omgivande trafikmiljön. Utmaningen ligger i att antalet möjliga antaganden är stort och att observationerna innehåller störningar, samtidigt som avvikelserna i sig är sällsynta och förkunskapen om dem begränsad.

Genom datadelning, där information hämtas från enorma dataströmmar, kan ett kollektivt lärande i stora komplexa nätverk byggas upp.

 

Samarbetande organisationer

  • Cornell University (Akademisk, USA)
Startdatum 2018-08-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-08-15

Sidansvarig Publicerad: on 28 aug 2019.