AUTOFREIGHT 2 - Effektiva transportsystem för regionala containertransporter

Syfte och mål
Utveckla ny kunskap samt testa lösningar från andra projekt, bas är containertransport med mellan Göteborgs hamn och E-handelscentrum, Viared i Borås. Projektet drivs som en forskningsplattform för demonstrationer, tester och validering av olika koncept i ”realtid”. Projektet tar ett systemperspektiv och täcker bl.a in affärsmodeller, avancerade förarstöd, uppkopplade system, trafiksäkerhet, effekter av eldrift, HCT-fordon och logistik. Mål: Visa hur långa HCT-fordon kan användas, om ett begränsat vägnät öppnas, genom samverkan inom teknik och logistik.

Förväntade effekter och resultat
Följande konkreta mål har ställts upp för projektet: Ökat antal Containers per HCT-fordon och dag: + 30-50% Minskad energiförbrukning för hantering av containers i Viared och Göteborgs hamn 10% Testa ny teknik för drivning på flera axlar i A-dubbel som har utvecklats i andra projekt. Minskad energiförbrukning i HCT med elektrisk drivning på efterfordon 10%. Minskade kostnader för transport av containers mellan Göteborg-Viared jämfört med singelcontainer -10-20% Reducerad tid för backning av A-dubbel med hjälp av förarstöd 20% Tid för backning 20%

Planerat upplägg och genomförande
Arbete kommer att ske i 5 arbetspaket leda av olika partners AP1 Utformning av transportsystemet, Borås Stad AP2 Förarstöd och trafiksäkerhet, Chalmers TH AP3 Energieffektiva transporter, Chalmers TH AP4, Testfordon utveckling, drift och uppföljning, Volvo Technology AP5, Projektledning och spridning av resultat, Volvo Technology Stormöten med samtliga partners och AP möten kommer att hållas. Ansvarig: Volvo Technology AB, övriga: Chalmers, Borås Stad, VTI, GDL, VBG, Ellos, Kerry, Trafikverket, NetOnNet, ÅF Industry (AFRY), Fristads, Goodyear och Budbolaget.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Borås stad (Offentlig, Sweden)
  • Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) (Forskningsinstitut, Sweden)
  • VBG GroupTruck Equipment AB (Privat, Sweden)
  • ÅF Industry (Privat, Sweden)
Startdatum 2022-04-01
Slutdatum 2025-02-13

Sidansvarig Publicerad: fr 15 jul 2022.