AT3E - Aerotermoutveckling för effektiva jetmotorutlopp

Syfte och mål:
GKN Aerospace är ledande inom design av bakre turbinstativ för civila flygmotorer. För att fortsatt ligga steget före sina konkurrenter krävs förbättringar inom teknologi för effektivare produkter. En lovande teknologi är Ultra-Effektiva turbinstativ vars design är optimerad uteslutande ur ett aerodynamiskt perspektiv. Målet för AT3E är att bidra till utvecklingen av denna teknologi genom detaljerade studier inom aerodynamik och värmeöverföring av sådan design i en representativ miljö.

Förväntade effekter och resultat:
Det är förväntat att projektet kommer att leverera relevant mätdata av hög kvalité lämplig för att öka mognadsgraden av Ultra-Effektiv teknologi till TRL 4. Mätdata kommer också att användas för att validera numeriska beräkningsmetoder för prediktering av värmelaster under drift. Resultaten kommer användas till att förbättra designsmetoder samt ge ökad förståelse om viktiga flödesfenomen vilket ger en förbättrad designförmåga av olika typer av motorstrukturer, då även strukturer i främre delen av motorn.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-11-10
Slutdatum 2023-06-30

Sidansvarig Publicerad: ti 06 dec 2022.