ASTA – roles, rights n'duties

Projektet fokuserar på att förstå ledning och ledningspraktiker i framväxande former av inter-organisatoriskt samarbete. Det har sin empiriska bas i etableringen av ASTAZero, en öppen miljö för forskning och testning inom trafik- och fordonssäkerhet. Projektet adresserar specifikt frågan kring rollfördlening (rättigheter och skyldigheter) och hur ledarskap kan utövas i en sådan komplex miljö.

Mot bakgrund av tidigare erfarenheter från forskare och utövare är det tydligt att det finns en bristande förståelse för de processer och aktiviteter som krävs för att kunna delta i öppen innovation i praktiken. Komplexiteten i innovationsprocessen ökar med antalet samarbetsdeltagare, och ledningen av öppna innovationsprocesser och hanteringen av de olika gränssnitt som finns mellan deltagande organisationer och individer är centrala utmaningar. Ledning av öppen innovation innebär att orkestrera komplexa, sociala processer, där interaktion mellan olika aktörer skapar ny kunskap och nya affärsmöjligheter och hållbara lösningar kan uppdagas.

Projektet är baserat på en aktionsforskningslogik, vilket innebär ett nära samarbete mellan forskare och deltagande organisationer. Det anses vara en lämplig metodik för att förstå fenomen i praktiken.

Samarbetande organisationer

  • AstaZero AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-03-11
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-03-11
​Projektet fokuserar på att förstå ledning och ledningspraktiker i framväxande former av inter-organisatoriskt samarbete. Det har sin empiriska bas i etableringen av ASTAZero, en öppen miljö för forskning och testning inom trafik- och fordonssäkerhet. Projektet adresserar specifikt frågan kring rollfördlening (rättigheter och skyldigheter) och hur ledarskap kan utövas i en sådan komplex miljö.

Mot bakgrund av tidigare erfarenheter från forskare och utövare är det tydligt att det finns en bristande förståelse för de processer och aktiviteter som krävs för att kunna delta i öppen innovation i praktiken. Komplexiteten i innovationsprocessen ökar med antalet samarbetsdeltagare, och ledningen av öppna innovationsprocesser och hanteringen av de olika gränssnitt som finns mellan deltagande organisationer och individer är centrala utmaningar. Ledning av öppen innovation innebär att orkestrera komplexa, sociala processer, där interaktion mellan olika aktörer skapar ny kunskap och nya affärsmöjligheter och hållbara lösningar kan uppdagas.

Projektet är baserat på en aktionsforskningslogik, vilket innebär ett nära samarbete mellan forskare och deltagande organisationer. Det anses vara en lämplig metodik för att förstå fenomen i praktiken.
Projektledare
​Susanne Ollila
Profilområde
​Projektet är kopplat till institutionens profilområde Innovation and Entrepreneurship
Styrkeområde
​Chalmers styrkeområde Transport

Finansieras av

  • AstaZero AB (Privat, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.