AI stödd utveckling av hjulupphängningar för vägfordon

Syfte och mål: Elektrifiering och hård global konkurrens ställer allt högre krav på snabbare och effektivare utveckling av nya fordonskoncept. Syftet med projektet är att skapa beslutsstöd vid utveckling av fordon med hjälp av modellering och simulering. Förväntade effekter och resultat: Nuvarande metoder inte anpassade för den snabba omställning som fordonsindustrin nu står inför. Projektet skall ta fram metoder för att effektivare kunna utveckla nya fordonskoncept och bidra till att behålla fordonsutvecklingen i Sverige i framkant av den internationella konkurrensen.
Upplägg och genomförande: Projektet kommer att arbeta, genom vetenskaplig forskning och internationellt samarbete: - Industridoktorand med handledning i samarbete med Chalmers och universitetet i Stuttgart - Generalisering av AI metoder för produktutveckling som leds av RISE

Samarbetande organisationer

  • Universität Stuttgart (Akademisk, Germany)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2021-01-01
Slutdatum 2025-06-30

Sidansvarig Publicerad: fr 21 jan 2022.