5G för Uppkopplade Autonoma Fordon i Komplexa Stadsmiljöer

Syftet med detta projekt är att utnyttja den senaste tekniken för mobilkommunikation för att lösa följande två väldefinierade problem: 1. Upprättande av krav på kommunikationen för att möjliggöra en säker interaktion mellan anslutna autonoma fordon (AV) med omgivande miljö och 2. Att lära och sedan förutsäga beteende hos trafikanter i trafiksituationer.

Resultaten som förväntas från detta projekt består av en uppsättning algoritmer som tillhandahåller 1) den nödvändiga kvaliteten på servicenivån i ett 5G-mobilnät för flerfordonsapplikationer och 2) människans väganvändares (fotgängare, cyklister, förare) trafiksituation, spåras av 5G kommunikationsnätverket. Algoritmerna kommer att demonstreras i experimentella inställningar, som liknar utmanande stadsscenarier för självkörande fordon och / eller ADAS.

Projektet kommer att vara fyra år och består av följande fem arbetspaket. WP 1. Projektledning, utnyttjande och spridning WP 2. Referensscenarier och kravdefinition WP 3. Gemensam kommunikation och kontroll WP 4. Lärande av VRUs beteende WP 5. Experimental validering.

Startdatum 2019-04-01
Slutdatum 2023-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 23 apr 2020.