5GEM, 5-G Enabled Manufacturing

5GEM - 5G-Enabled Manufacturing

Projektet 5GEM (5G-Enabled Manufacturing) skall skapa ett pilot-produktionssystem som med hjälp av 5G-baserad kommunikation kan utföra tillverkning i världsklass. Femte generationens trådlösa och mobila kommunikationsteknik (5G) kan ge svensk industriproduktion kraftigt ökad produktivitet och konkurrenskraft. Målet med projektet är att demonstrera hur 5G-teknik kan skapa flexibilitet, hållbarhet och konkurrenskraft i 4 livscykelfaser för industriella produktionssystem (utveckling, installation, drift och underhåll).

Projektets tillämpning av 5G-baserad och mobil kommunikationsteknik har potential att kraftigt förbättra hastighet, kvalitet och störningskänslighet för informationsflödet i ett avancerat produktionssystem. Användningen av kommunikationsteknik bortom state-of-the-art kommer att ge företag ökad flexibilitet, kundanpassning och produktivitet samt attraktivare arbetsplatser. Projektet skall även ge precisions- och kvalitetsökning, snabbare omställning, effektivare felhantering samt spårbarhet för produkter och systemkomponenter.

Samarbetande organisationer

  • SKF (Privat, Sweden)
  • Ericsson AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-11-16
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-11-15

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: lö 08 feb 2020.