3D-SILVER - Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering

Syfte och mål: Målet är att utveckla teknik för att objektivt planera layouter, utvärdera ergonomi och designa arbetsplatser i en virtuell 3D-miljö som är mycket verklighetstrogen.

Syftet är att förser beslutsfattare inom producerande industrier med bättre verktyg för planering av layouter och arbetsplatser genom att utveckla virtuella verktyg för layoutplanering, ergonomiutvärdering och arbetsplatsutformning för test av scenarier i en verklighetstrogen 3D-miljö. De individuella tekniklösningarna finns kommersiellt idag. Förväntade effekter och resultat: Resultatet av 3D-SILVER kommer driva på utvecklingen som visar att CAD-data kommer att ersättas mer frekvent av punktmoln i framtiden. Stora aktörer inom mjukvarubranschen konstruerar just nu om sina grafikmotorer för att kunna hantera de stora mängder data som punktmoln genererar, och detta är en växande bransch i framtiden. 3D-SILVER ämnar ta en ledande roll inom utvecklingen av lösningar som integrerar punktmoln med tekniklösningar för layoutplanering, ergonomianalys och arbetsplatsutformning.

Samarbetande organisationer

  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
  • ATS AB (Privat, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
  • Combitech (Privat, Sweden)
  • Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Högskolan i Skövde (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan i Skövde (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2015-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: lö 30 nov 2019.