2HEVV två-takts vätgasmotor med variable ventiltider

Huvudmålet i detta projekt är att för en vätgasdriven förbränningsmotor uppnå samma effektdensitet som en vanliga dieselmotorer utan att kompromissa på verkningsgrad och emissioner, så att motorstorleken inte behöver växa. I projektet undersöks vidare ett nytt förbränningskoncept och fritt ventilsystem som möjliggör två-takts drift på vätgas. Grön vätgasdrift i
förbränningsmotorer är en möjlighet att nå fossilfrihet för tunga fordon som annars är svåra att elektrifiera.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-10-01
Slutdatum 2023-09-30

Sidansvarig Publicerad: lö 09 apr 2022.