Åldringsmekanismer och hur man förlänger livet på batterier i fordon och stationära applikationer

Projektets syfte är att genom intelligent batteristyrning baserad på en ökad förståelse av batteriers åldrande, kunna förlänga batteriers livslängd i fordonsapplikationer samt i stationära energilager. För att kunna göra detta behöver såväl praktiska tester som förklarande teoribyggnation genomföras. Ett framgångsrikt projekt kan bidra till ökad tillförlitlighet och sänkt kostnad för fordonsbatterier och därmed underlätta introduktionen av elfordon.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30
​Elektriska fordon och hybridfordon är idag en lösning för att minska avgasutsläpp. Den dyraste komponenten i dessa fordon är energilagringssystemet. Genom att förlänga livslängden på batteriet så ökas kostnadseffektiviteten för alla fordon som använder denna typ av teknik. 

Detta projekt är en del i ett större projekt i ett samarbete mellan Chalmers, Volvo Cars Corporation, Uppsala Universitet och ABB. Målet är att nå en bättre förståelse och förutsägelse av åldringen i Li-jon batterier. Fokus i detta delprojekt är att karakterisera de viktigaste åldringsmekanismerna i Li-jon batterier. Att matematiskt beskriva dem i en modell för att prediktera livslängden av batteriet. Vidare kunna applicera den förståelsen till att förbättra användningen av batterier i elektriska fordon för att förlänga livslängden, med minsta möjliga påverkan på körbarheten. 
​Subprojektet: Theresa Granérus, Henrik Markusson, båda VCC. Evelina Wikner & Torbjörn Thiringer, Chalmers
Hela projektet: Kristina Edström, Daniel Brandell, Erik Björklund, alla tre Uppsala Universitet, Tomas Tengner, ABB

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.