Fredrik Bruzelius

Adjungerad Professor/Docent i fordonsdynamik

Fredrik Bruzelius jobbar som adjungerad professor på fordonsdynamikgruppen. Fredrik är anställd på statens väg och transportforskningsinstitut (VTI), och jobbar med fordonsdynamisk provningsmetodik, modellering, simulering och estimering. Målsättningen för hans forskning är att förstå hur delsystem påverkar rörelsen av fordon för exempelvis kravställning.

Publicerad: må 21 dec 2015.