Daniel P T Ekström

Industridoktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik, Betongbyggnad

Daniel Ekström är industridoktorand vid avdelningen för konstruktionsteknik, forskargruppen Betongbyggnad på Chalmers. Hans nuvarande forskningsprojekt syftar till att utveckla och effektivisera brobyggnadsprocessen genom en integrering av processerna för konstruktion och produktion. Potentialen att rationalisera byggprocessen har ökat i takt med att framsteg gjorts inom flera viktiga områden, t.ex. materialvetenskap, dimensionerings och analysmetoder och produktionsteknik, liksom stora framsteg inom informations- och kommunikationsteknologin. Framstegen inom dessa områden leder också till behov av att förnya såväl konstruktörens roll som dimensioneringsprocessen för att uppnå en effektivare och mer hållbar brobyggnadsprocess.

Sidansvarig Publicerad: fr 25 maj 2018.