Marcus Baaz

Industridoktorand, Matematiska vetenskaper

Jag har en industriell doktorandtjänst på Fraunhofer-Chalmers Centre, och det jag arbetar med där är Kombinationsterapi. Målet är att modellera olika läkemedel och behandlingars synergistiska effekt, och på så sätt kunna bestämma vilka läkemedel samt behandling är mest lämpad för olika sjukdomar, specifikt cancer. De matematiska aspekterna av mitt projekt innefattar statistisk analys och ODE:er.

Sidansvarig Publicerad: må 07 okt 2019.