Lars Jonasson

Doktor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Lars Jonasson är doktor i fysisk oceanografi och anställd inom avdelningen för mikrovågs- och optisk fjärranalys. Hans forskningsintresse ligger inom numerisk havsmodellering med fokus på tvärvetenskapliga applikationer. Som doktor på Chalmers arbetar han bland annat med att ta fram effektiva och säkra skeppsrutter med hjälp av att kombinera fjärranalysdata och numeriska havsprognoser. Målet är att utveckla en produkt som kan användas inom skeppsindustrin för att minska bränslekostnader och reducera fartygsutsläpp.
​För att se vilka projekt Lars Jonasson deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: on 16 aug 2017.