Utställning

Utställare

​I foajéerna i Chalmers konferenscenter, Johanneberg.
 
F1: Förmåner för ett hållbart arbetsliv
Arrangör: Chalmers HR, Benify, Akademihälsan och Fysiken.

Är du informerad om alla förmåner du har som anställd på Chalmers? Kom och träffa HR-representanter och vår leverantör av "Chalmers Plus".
Studenter, ta tillfället i akt att träffa representanter från Akademihälsan och Fysiken.
 

F2: Forskningsnätverket för hållbar utveckling
Arrangör: Mikael Östblom, GMV

Träffa kollegor från andra institutioner och diskutera hållbar utveckling och de globala målen i vår utställning! Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) fungerar som mötesplats för samarbete och förvaltar forskningsnätverket för hållbar utveckling vid Chalmers och Göteborgs universitet.
Är du redan medlem i nätverket? Kom och diskutera nätverksaktiviteter med oss!
Är du ännu inte medlem? Lär dig mer om nätverket och registrera dig! Du kan också läsa mer om våra andra nätverk, projekt och event på Chalmers med fokus på samarbete för hållbar utveckling.
Delta i vår quiz och ta emot det globala-målen-kortspelet! Diskutera de globala målen för hållbar utveckling med en kollega.


F3: Hållbar sportteknik
UTGÅR 


F4: CarbonCloud (mellan 11.00-15.00)
Arrangör: David Bryngelsson
Träffa David Bryngelsson och hans kollegor från CarbonCloud som genom att märka kårrestaurangernas lunchmenyer med rätternas respektive klimatpåverkan, lyckades de sänka utsläppen med 25 procent.


F5: Campus idag och imorgon (mellan kl 12.15-14.00)
Arrangör: Chalmersfastigheter
Besök oss i utställningen och ge din syn på våra campusområden. Vad fungerar bra eller dåligt idag, och hur kan det förbättras? Vad vill du se och uppleva på campus?
 

F6: Utvärdera våra campusområden
Arrangör: Liane Thuvander

Under dagen ber vi dig att ge oss dina synpunkter på våra campusområden. Resultatet från undersökningen kommer att presenteras kl 14.00.
Vi kommer att kartlägga Chalmers campusområde med ett webbaserat verktyg för att förstå hur olika ytor och områden uppfattas, och för att identifiera platser som kan förbättras och utvecklas. Det samlade materialet från denna undersökning kommer att integreras i modellen Virtual City, och visa hur olika målgrupper med olika perspektiv upplever Chalmers campusområden. 


F7: Digital tvilling av Chalmers campus (mellan kl 12.00-15.00)
Arrangör: Bernd Ketzler
Lär dig mer om Virtual City genom att besöka deras workshop (A1) >


F8: Spela kortspelet Klimatkoll
I pauserna under dagen, i ett grupprum bredvid Volvofoajén.

Publicerad: sö 16 sep 2018. Ändrad: to 18 okt 2018